Professionell flyttstädning vanligt i Stockholm

Att det sker så pass många dagliga flyttar i Stockholm kan förklaras av främst tre saker. Först har vi den ekonomiska aspekten som innebär att det, helt enkelt, är lönsamt att flytta i många fall. Bostadspriserna i Stockholm når ständigt nya toppnoteringar och kan man sälja med vinst för att sedan upprepa detta i någon annan stadsdel efter något år – ja, då gör man också det.

Nummer två handlar om inflyttning och där har Stockholm en extrem sådan där man räknar att det dagligen flyttar in en folkmängd motsvarande tre stycken fulla bussar av människor.

Nummer tre som förklaring till de många flyttarna är inte fullt lika rolig och den handlar om att det finns en väldigt instabil andra- och tredjehandsmarknad för bostäder där priserna dels är höga och där kontrakten skrivs på väldigt kort tid; ett fenomen som innebär att främst yngre människor tvingas byta bostäder väldigt ofta.

Flyttar av tre helt olika skäl men med två gemensamma nämnare där två branscher drar stor nytta av detta faktum – flytt- och städfirmor. Det första är självklart; att många väljer att anlita en flyttfirma vid sina flyttar i Stockholm ger både bekvämlighet och är dessutom ganska billigt – något som beror på att det finns en så pass hög konkurrens dem emellan och att priserna därigenom sjunkit ganska rejält.

En städfirma då, hur kan en sådan hitta lönsamhet i samband med en flytt? Jo, vid varje flytt så måste nämligen en flyttstädning ske och detta är något som städföretag i Stockholm tagit fasta på. I och med att det sker så många flyttar i Stockholm så erbjuder man tjänsten om flyttstädning och man gör detta till ett väldigt förmånligt pris.

Billig flyttstädning med rut-avdraget

Där har vi en anledning till att många privatpersoner väljer professionell hjälp med sin flyttstädning i Stockholm – det är billigt och dessutom så har vi här heller inte räknat med det faktum att det kan bli ännu billigare. En flyttstädning är nämligen något som omfattas av rut-avdraget och således så kan man som privatperson anlita denna städfirma för sin flyttstädning och i slutändan betala halva priset genom att dra av halva arbetskostnaden på sin deklaration.

Rut-avdraget gäller naturligtvis över hela Sverige – men att det används just vid en flyttstädning i Stockholm är ganska unikt och sett till de frekventa flyttarna vi nämnde ovan – väldigt lätt att förklara. Att kunna betala en rimlig summa för att slippa städa – noggrant och omfattande – är helt enkelt en väldig bekvämlighet och särskilt om man - på grund av någon anledning vi nämnde ovan - flyttar ofta i Stockholm.

28 sep 2017