Renovera rören i villan i Stockholm enkelt med relining

Om du bor i en äldre villa i Stockholm behöver du förr eller senare se över avloppsrören. Vill du undvika ett bökigt stambyte kan du prova relining istället.

Om du bor i villa behöver du hålla koll på saker som man inte behöver hålla koll på i exempelvis en hyresrätt. En sådan sak är när avloppsrören behöver ses över och bytas ut eller renoveras. Avloppsrör, precis som allt annat, åldras och slits med åren. Man brukar säga att de kan behöva bytas ut efter 30-60 år beroende på materialens kvalitet.

Att se över och renovera rören är viktigt att göra i tid, innan de slitits alltför hårt. På så sätt kan man undvika värre och kostsammare problem så som läckage och vattenskador. Bor du i en äldre villa i Stockholm och är osäker på om och när ett stambyte gjordes sist kan det vara en god idé att boka in en kontroll av avloppssystemet.

Undvik problem med rören genom en relining

Om det skulle framkomma vid kontrollen att avloppssystemet är så pass slitet att det behöver åtgärdas kanske du ser ett kostsamt, tidskrävande och bökigt stambyte framför dig. Ett stambyte är dock bara en av flera lösningar.

Något annat man kan göra för att få rören som nya igen är att utföra en relining. En relining i Stockholm innebär att man gjuter nya rör på insidan av de gamla. På så sätt slipper man riva upp hemmets ytor för att byta ut de gamla rören och löser problemet snabbare och enklare. Läs mer om vad relining innebär här: www.reliningstockholm.se

14 Dec 2022