Kan man städa byggplatser?

Tänk dig att du jobbar som hantverkare på en byggarbetsplats. Du och dina kolleger är så inne i ert arbete och är utsatta för sådan tidspress att ni inte hinner tänka på annat än att arbeta intensivt i flera veckor. Efter ett tag, ligger det stumpar av kablar, delar av träplankor, lister, plastförpackningar, skruvar som ligger på betonggolvet och sladdar överallt. När det sedan är dags för inredarna som ska arbeta med väggar och golv inne i de blivande bostäderna är det väldigt skräpigt överallt. Det är då som man behöver en byggstädning. Arbetar man i Norrtäljetrakten kan man alltså behöva en byggstädning i Norrtälje.

Hitta städfirma för byggstädning i Norrtälje

Nu är det inte alla städfirmor som erbjuder byggstädning i Norrtälje, men några gör det. Om man inte känner till någon som gör det redan nu, kan man googla "byggstädning Norrtälje" så att man får kontaktuppgifter till några som gör det. Sedan är det bara att ta kontakt och fråga om offert och referenser. Redan i dett skede är det ingen idé att ta kontakt med en städfirma som tar under 100-150 kronor i timmen. Det är nämligen inte någon seriös städfirma och det är risk att du antingen inte får det städat alls för det låga priset, eller så anlitar de städare som knappt får något betalt alls. Då är det stor risk att de finns idag men är borta i morgon. Så undvika sådana städfirmor som inte verkar seriösa. Som arbetsgivare eller uppdragsgivare är det ingen bra sak att anlita företag som själva inte verkar vara seriösa, eller som fuskar sig till en massa saker. Som att inte betala skatter och arbetsgivaravgifter, eller pension eller sjuklöner för sina anställda.

Vikten av en städad arbetsplats

För alla som jobbar är det viktigt att ha en så städad arbetsplats som möjligt. Det är både för att kunna hitta rätt och för säkerheten. På en byggarbetsplats använder man redsskap som kan innebära skador på människor om de hanteras på fel sätt. Då är det viktigt att det är städat där så att man inte i misstag hanterar någon del i bygget på fel sätt. Det är också viktigt att ha en byggarbetsplats som har ett system för avfall och kunna anlita en städfirma som på rätt sätt kan ta hand om avfall och skräp. Har man kemikalier och annat miljöfarligt avfall bör städfirman kunna ta hand om det på rätt sätt.

28 Jul 2019