Flera flyttfirmor erbjuder även flyttstädning

När RUT-avdraget infördes fanns en tydlig linje för vilka tjänster som skulle ingå i detta avdrag. Så länge det var en hushållsnära tjänst i hemmet så fick avdrag ske. Om däremot arbetet utfördes utanför hemmet fanns inte denna möjlighet. Men efterhand har reglerna kring RUT förändras och från sommaren 2016 har det varit möjligt att även göra RUT-avdrag för flyttjänster. Detta har tydligt påverkat marknaden och många företag som tidigare enbart erbjöd flytt har nu breddat sitt utbud till att även erbjuda flyttstädning samt andra städtjänster.

En flyttfirma i Bromma skriver exempelvis på hemsidan att de har ett ”komplett tjänsteutbud där du kan få hjälp med både flytt och flyttstädning”. Just detta är något som allt fler nu lyfter fram på sina hemsidor och i reklamen. De breddar utbudet och kan ge kunden en helhetslösning som tidigare inte varit möjlig.

Denna utveckling kan ses över hela landet även om det framhävs olika mycket i de olika företagens marknadsföring. Just detta företag lyfter upp fördelen för konsumenten med att man kontaktar ”samma företag med alla dina behov före, under och efter flytten”.

Flytt erbjuder städ – men inte lika mycket tvärtom

I och med förändringar i RUT-avdraget har alltså flera flyttfirmor valt att även erbjuda städtjänster. Ett exempel är just detta flyttföretag i Bromma som för några år sedan enbart erbjöd flytt. De kan därmed börja konkurrera med städföretagen om allt från hemstädning till flyttstädning. Men kan städföretagen även bredda sitt utbud för att konkurrera med flyttföretagen? Nej inte i lika stor utsträckning.

För att få kunna genomföra en flyttstädning behövs inte några intyg, utbildningar eller certifikat. Visserligen krävs kunskap men städföretagen är snabba att utbilda nya medarbetare. Ska däremot bohag flyttas krävs det yrkestrafiktillstånd. Att ta detta är inte helt enkelt och kostar även en del för företaget.

I exemplet ovan, med det specifika företaget i Bromma, var det alltså inte några problem att även bredda tjänsteutbudet. De behövde enbart utbilda sin personal på städning, eller anställa folk som är duktig på detta. Flytt hade de ju redan arbetat med under en längre tid.

Skulle däremot ett städföretag vilja bredda utbudet och erbjuda flytt måste de se till att personalen har körkort samt yrkestrafiktillstånd.

Direkt efter RUT-förändringen skapades alltså en viss konkurrensfördel för flyttföretag. De kunde snabbt bredda utbudet och erbjuda kompletta tjänster till personer som vill flytta. Med tiden kanske detta planar ut då städföretagen eventuellt kan bli tvungna att ta sig in i flyttbranschen.

Här finns en flyttfirma i Bromma som även erbjuder flyttstädning: http://www.flyttfirmabromma.se/.

26 Sep 2017