Stort behov av hemstädning i Sollentuna

Är det någon lärdom som man kan dra av de nio år som rut-avdraget funnits så är det att det finns ett större behov av att använda det i större städer än vad fallet är i mindre. Det är helt enkelt vanligare att en familj i Sollentuna anlitar ett företag för städning i sitt hem än vad det är att en familj av samma storlek gör samma sak i exempelvis Kramfors.

Lathet, skriker en del – men där vill vi poängtera att det absolut inte finns någon relevans i detta. Nej, det handlar till viss del om att betala för en bekvämlighet – men till störst del så handlar det om att exempelvis professionell städning har visat sig vara en räddande ängel i många familjers vardag i Stockholmsförorter såsom Sollentuna.

 

Kort sagt; det stora stresspåslag i kombination med mycket mycket människor samt avstånd gör att många storstadsfamiljer inte hinner med de vardagliga göromålen i allmänhet och städning i synnerhet och därför är det också i exempelvis Sollentuna som Rut-avdraget används som mest.

 

Får städning utförd på ett säkert sätt

 

Vi lägger alltså bort de moraliska tvivlen som många har gällande städning och att få denna delvis finansierad av staten – det finns ingen anledning att ha sådana betänkligheter och vi ser istället till hur man ska gå tillväga – vad man ska tänka på – om man känner att professionell städning skulle underlätta i sin vardag. För – det finns vissa fallgropar som man bör undvika att kliva i och inte minst gäller dessa i de större städerna som vi ovan har nämnt.

 

Kort förklarat här – det finns av naturliga skäl ett stort utbud av företag inom städning i exempelvis Sollentuna och med ett stort utbud så kommer också en varierande kvalitet. Något som gör att den städning man tagit professionell hjälp för dels kan ske på ett undermåligt sett, dels kan ske väldigt godtyckligt (att personen som städar ibland dyker upp, ibland inte och har stora problem att passa klockan även i övrigt)och att det framförallt kan komma att ske stölder.

 

Det sistnämnda är naturligtvis fruktansvärt och bjuder man in en person i sitt eget hem så ska man också kunna känna en trygghet i detta. Det är svårt att gardera sig mot dessa sämre aktörer, men det finns några små ledord att följa vid en initial kontakt med ett städföretag. Om vi snabbt radar upp dessa så ser de ut som följer:

 

  • Referenser
  • Samma person som städar
  • Erfaren firma – gärna med en verksamhetsstart före rut-avdraget trädde i kraft
  • Kollektivavtal för de anställda
  • Granskning av de anställda – lite av en säkerhetspunkt; många företag inom hemstädning i Sollentuna ser över exempelvis brotts- och belastningsregistret vid nyanställningar.
11 Jan 2017