Regelbunden ökning av hemstädning i Uppsala

Även om det går att få RUT-avdrag för en rad olika städtjänster, matlagning, barnpassning och andra hushållnära tjänster så står hemstädning för den största delen. Den största summa som RUT-avdrag sker för är alltså för olika slags hemstädning. I Uppsala, som i resten av riket, har efterfrågan på hemstädning ökat regelbundet sedan avdraget infördes.

Det första året det gick att göra RUT-avdrag var det 2330 personer i Uppsala som valde att ansöka om detta. I början var det relativt många privatpersoner som tyckte det var omständigt då man själv var tvungen att fylla i ansökan. Ganska snart ändrades detta så att företagen sköter alla administration. Dessutom insåg allt fler den stora prisskillnaden på städtjänster som uppstod vilket skapade en större efterfrågan.

Året efter var det över tre gånger så många som valde att få hemmet städat billigare, få hjälp med strykning, tvättning eller liknande. Det var nu 7307 i Uppsala som valde det. Summan som gavs i RUT-avdrag hade även ökat från ca 6 miljoner till ca 30 miljoner.

Ökningen har sedan varit regelbundet år från år. Allt fler har valt att få hemstädning eller andra hushållsnära tjänster som är berättigade till RUT-avdrag. Samtidigt har de som gjort avdrag valt att öka beloppet.

År 2106 var det hela 15792 personer som valde det och detta till ett totalt belopp på ca 81 miljoner. När denna artikel skrevs fanns bara preliminära siffor för 2017 men statistiskt förväntades även en ökning till detta år.

Minskning i avdrag märks inte

Den 1:a januari 2016 började en ny regel att gälla för RUT-avdrag. Från och med det datumet går det att maximalt göra avdrag för hushållsnära tjänster på 25 000 kr per år. Tidigare var summan 50 000 kr. Däremot valde man att ha ett undantag för personer över 65 år. Dessa kan fortfarande göra avdrag upp till 50 000 kr. Även om det var en minskning på 50% så resulterade det inte i några fallande siffror vare sig man tittade på antal personer som utnyttjade avdraget eller den totala summan.

Att förändringen inte märktes kan mycket väl bero på att ytterst få personer beställer hemstädning och andra städtjänster till ett belopp av 50 000 kr (krävs för avdrag på 25 000 kr) under ett år. Som exempel kan nämnas att ett större städföretag i Uppsala tar 180 kr per timme för hemstädning. Detta innebär alltså 360 kr förr RUT. Om en familj väljer att få hemstädning 2 timmar varje vecka i 52 veckor blir detta ändå bara ca 37 000 kr. Då finns fortfarande marginal för en storstädning höst och vår. Är det dessutom två vuxna som har arbete (och därmed betalar skatt) i hushållet kan bägge göra avdrag. Då kan alltså 4 timmars städning beställas varje vecka och trots detta finns det gott om utrymme för avdrag för andra hushållsnära tjänster.

8 Nov 2017