Vår blogg om städning och badrum

Sida 2

Regelbunden ökning av hemstädning i Uppsala

8 nov 2017

Även om det går att få RUT-avdrag för en rad olika städtjänster, matlagning, barnpassning och andra hushållnära tjänster så står hemstädning för den största delen. Den största summa som RUT-avdrag sker för är alltså för olika slags hemstädning. I Uppsala, som i resten av riket, har efterfrågan på hemstädning ökat regelbundet sedan avdraget infördes.

Det första året det gick att göra RUT-avdrag var det 2330 personer i Uppsala som valde att ansöka om detta. I början var det relativt många privatpersoner som tyckte det var omständigt då man själv var tvungen att fylla i ansökan. Ganska snart ändrades detta så att företagen sköter alla administration. Dessutom insåg allt fler den stora prisskillnaden på städtjänster som uppstod vilket skapade en större efterfrågan.

Året efter var det över tre gånger så många som valde att få hemmet städat billigare, få hjälp med strykning, tvättning eller liknande. Det var nu 7307 i Uppsala som valde det. Summan som gavs i RUT-avdrag hade även ökat från ca 6 miljoner till ca 30 miljoner.

Ökningen har sedan varit regelbundet år från år. Allt fler har valt att få hemstädning eller andra hushållsnära tjänster som är berättigade till RUT-avdrag. Samtidigt har de som gjort avdrag valt att öka beloppet.

År 2106 var det hela 15792 personer som valde det och detta till ett totalt belopp på ca 81 miljoner. När denna artikel skrevs fanns bara preliminära siffor för 2017 men statistiskt förväntades även en ökning till detta år.

Minskning i avdrag märks inte

Den 1:a januari 2016 började en ny regel att gälla för RUT-avdrag. Från och med det datumet går det att maximalt göra avdrag för hushållsnära tjänster på 25 000 kr per år. Tidigare var summan 50 000 kr. Däremot valde man att ha ett undantag för personer över 65 år. Dessa kan fortfarande göra avdrag upp till 50 000 kr. Även om det var en minskning på 50% så resulterade det inte i några fallande siffror vare sig man tittade på antal personer som utnyttjade avdraget eller den totala summan.

Att förändringen inte märktes kan mycket väl bero på att ytterst få personer beställer hemstädning och andra städtjänster till ett belopp av 50 000 kr (krävs för avdrag på 25 000 kr) under ett år. Som exempel kan nämnas att ett större städföretag i Uppsala tar 180 kr per timme för hemstädning. Detta innebär alltså 360 kr förr RUT. Om en familj väljer att få hemstädning 2 timmar varje vecka i 52 veckor blir detta ändå bara ca 37 000 kr. Då finns fortfarande marginal för en storstädning höst och vår. Är det dessutom två vuxna som har arbete (och därmed betalar skatt) i hushållet kan bägge göra avdrag. Då kan alltså 4 timmars städning beställas varje vecka och trots detta finns det gott om utrymme för avdrag för andra hushållsnära tjänster.

Varför välja en städfirma?

10 okt 2017

Ett talande problem i vårt samhälle är att fler och fler anser sig ha mindre tid än någonsin – trots att utvecklingen borde bjuda på motsatsen. I många fall så beror detta på att vi har en förmåga att sätta jobbet först och att vi utöver detta är ganska dåliga på att prioritera det som är viktigt. Vi försöker pressa in saker i schemat – träning, handling, matlagning, umgänge med släkt och vänner, städning, renoveringsprojekt och så vidare – och till slut så står vi där och är alldeles sönderstressade. Adderar vi till detta att vi hela tiden skapar stress genom att jämföra oss med andra så blir det etter värre – en jämförelse som blir mer påtaglig idag då de social medierna ger en större inblick i hur andra har det.

Kort och gott: vi stressar upp oss i onödan och vi borde som ett första stag försöka inse att dygnet enbart har 24 timmar och att vi inte kommer att hinna med allt; prioriteringen är viktig. Dock: för många så kan även ett sunt prioriterande visa sig skapa stress. Trots att man väljer bort vissa saker så hinner man ändå inte med sig; man kan trots det inte få livspusslet att gå ihop.

Vi kan här säga, som exempel, säga att du är mamma i en tvåbarnsfamilj i Västerås och där du arbetar heltid – något som din man också gör. Ni har således ganska fulla dagar redan där, men till dessa 40 jobbtimmar vardera i veckan ska ni även hinna med att skjutsa, hämta och lämna era barn till skolor och olika aktiviteter. Dessutom ska ni hinna laga mat, ni ska hinna handla och ni ska hinna med att tvätta och städa. Det här är verkligen inget unikt exempel; er fiktiva familj i Västerås lever tvärtom precis som många andra.

Använd rut-avdraget för er städfirma i Västerås

Det ni borde göra och som vi tänkte trycka på i den här texten är följande: ni borde ta hjälp. Att rut-avdraget finns tillgängligt är nämligen något som fler familjer i er situation borde utnyttja. Genom detta skulle ni exempelvis kunna anlita en städfirma i Västerås och därmed se att både städning, tvätt och diskning togs om hand. Detta skulle kunna köpa er ganska många timmar att göra annat på i slutändan och i och med rut-avdraget så skulle kostnaden för denna städfirma i Västerås bli väldigt blygsam.

Rut-avdraget innebär nämligen – förenklat – att ni anlitar denna städfirma att städa ert hem i Västerås och att ni därefter drar av 50 % av det totala beloppet på er deklaration, detta med ett tak på 25.000 kronor/år och per person. I och med att ni är två stycken vuxna i hushållet så rä det också troligt att ni har 50.000 kronor att röra er under. Att man inte får ihop livspusslet som familj beror i många fall inte på att bitarna inte passar i varandra – det beror i många fall på att man saknar avgörande sådana: rut-avdraget och en anlitad städfirma tycker vi är ett bra exempel på en sådan pusselbit.

Professionell flyttstädning vanligt i Stockholm

28 sep 2017

Att det sker så pass många dagliga flyttar i Stockholm kan förklaras av främst tre saker. Först har vi den ekonomiska aspekten som innebär att det, helt enkelt, är lönsamt att flytta i många fall. Bostadspriserna i Stockholm når ständigt nya toppnoteringar och kan man sälja med vinst för att sedan upprepa detta i någon annan stadsdel efter något år – ja, då gör man också det.

Nummer två handlar om inflyttning och där har Stockholm en extrem sådan där man räknar att det dagligen flyttar in en folkmängd motsvarande tre stycken fulla bussar av människor.

Nummer tre som förklaring till de många flyttarna är inte fullt lika rolig och den handlar om att det finns en väldigt instabil andra- och tredjehandsmarknad för bostäder där priserna dels är höga och där kontrakten skrivs på väldigt kort tid; ett fenomen som innebär att främst yngre människor tvingas byta bostäder väldigt ofta.

Flyttar av tre helt olika skäl men med två gemensamma nämnare där två branscher drar stor nytta av detta faktum – flytt- och städfirmor. Det första är självklart; att många väljer att anlita en flyttfirma vid sina flyttar i Stockholm ger både bekvämlighet och är dessutom ganska billigt – något som beror på att det finns en så pass hög konkurrens dem emellan och att priserna därigenom sjunkit ganska rejält.

En städfirma då, hur kan en sådan hitta lönsamhet i samband med en flytt? Jo, vid varje flytt så måste nämligen en flyttstädning ske och detta är något som städföretag i Stockholm tagit fasta på. I och med att det sker så många flyttar i Stockholm så erbjuder man tjänsten om flyttstädning och man gör detta till ett väldigt förmånligt pris.

Billig flyttstädning med rut-avdraget

Där har vi en anledning till att många privatpersoner väljer professionell hjälp med sin flyttstädning i Stockholm – det är billigt och dessutom så har vi här heller inte räknat med det faktum att det kan bli ännu billigare. En flyttstädning är nämligen något som omfattas av rut-avdraget och således så kan man som privatperson anlita denna städfirma för sin flyttstädning och i slutändan betala halva priset genom att dra av halva arbetskostnaden på sin deklaration.

Rut-avdraget gäller naturligtvis över hela Sverige – men att det används just vid en flyttstädning i Stockholm är ganska unikt och sett till de frekventa flyttarna vi nämnde ovan – väldigt lätt att förklara. Att kunna betala en rimlig summa för att slippa städa – noggrant och omfattande – är helt enkelt en väldig bekvämlighet och särskilt om man - på grund av någon anledning vi nämnde ovan - flyttar ofta i Stockholm.

Flera flyttfirmor erbjuder även flyttstädning

26 sep 2017

När RUT-avdraget infördes fanns en tydlig linje för vilka tjänster som skulle ingå i detta avdrag. Så länge det var en hushållsnära tjänst i hemmet så fick avdrag ske. Om däremot arbetet utfördes utanför hemmet fanns inte denna möjlighet. Men efterhand har reglerna kring RUT förändras och från sommaren 2016 har det varit möjligt att även göra RUT-avdrag för flyttjänster. Detta har tydligt påverkat marknaden och många företag som tidigare enbart erbjöd flytt har nu breddat sitt utbud till att även erbjuda flyttstädning samt andra städtjänster.

En flyttfirma i Bromma skriver exempelvis på hemsidan att de har ett ”komplett tjänsteutbud där du kan få hjälp med både flytt och flyttstädning”. Just detta är något som allt fler nu lyfter fram på sina hemsidor och i reklamen. De breddar utbudet och kan ge kunden en helhetslösning som tidigare inte varit möjlig.

Denna utveckling kan ses över hela landet även om det framhävs olika mycket i de olika företagens marknadsföring. Just detta företag lyfter upp fördelen för konsumenten med att man kontaktar ”samma företag med alla dina behov före, under och efter flytten”.

Flytt erbjuder städ – men inte lika mycket tvärtom

I och med förändringar i RUT-avdraget har alltså flera flyttfirmor valt att även erbjuda städtjänster. Ett exempel är just detta flyttföretag i Bromma som för några år sedan enbart erbjöd flytt. De kan därmed börja konkurrera med städföretagen om allt från hemstädning till flyttstädning. Men kan städföretagen även bredda sitt utbud för att konkurrera med flyttföretagen? Nej inte i lika stor utsträckning.

För att få kunna genomföra en flyttstädning behövs inte några intyg, utbildningar eller certifikat. Visserligen krävs kunskap men städföretagen är snabba att utbilda nya medarbetare. Ska däremot bohag flyttas krävs det yrkestrafiktillstånd. Att ta detta är inte helt enkelt och kostar även en del för företaget.

I exemplet ovan, med det specifika företaget i Bromma, var det alltså inte några problem att även bredda tjänsteutbudet. De behövde enbart utbilda sin personal på städning, eller anställa folk som är duktig på detta. Flytt hade de ju redan arbetat med under en längre tid.

Skulle däremot ett städföretag vilja bredda utbudet och erbjuda flytt måste de se till att personalen har körkort samt yrkestrafiktillstånd.

Direkt efter RUT-förändringen skapades alltså en viss konkurrensfördel för flyttföretag. De kunde snabbt bredda utbudet och erbjuda kompletta tjänster till personer som vill flytta. Med tiden kanske detta planar ut då städföretagen eventuellt kan bli tvungna att ta sig in i flyttbranschen.

Här finns en flyttfirma i Bromma som även erbjuder flyttstädning: http://www.flyttfirmabromma.se/.

Vanliga frågor om en badrumsrenovering

5 jul 2017

Det finns – och funnits under en längre tid – en ganska stor rådande trend i Sverige och detta i form av olika renoveringar. Det här är något som till stor del förklaras av att dessa renoveringar blivit billigare än vad de tidigare var och här detta kan man till stor del spåra till den generösa skattesubvention som är möjligt att använda. Tack vare rot-avdraget så har fler privatpersoner i Sverige, helt enkelt, ansett sig ha råd att renovera, att bygga ut och att genomföra nybyggnationer och anlita professionella yrkesmän för uppdragen.

Gott så, men man ska heller inte underskatta den roll som olika medier haft i denna trend om renoveringar. Det finns idag massor av tidningar, magasin, bloggar och tv-program som på olika sätt ger tips, inspiration och visar på hur man ska renovera på bästa sätt. Förenklat kan man säga att dessa exempelvis tv-program får folk att öppna ögonen och att rot-avdraget får dem att öppna plånboken.

Det finns framförallt ett rum i varje boende som visat sig vara särskilt tilltalande och det är också detta som vi ska belysa lite här. Det handlar om badrummet och en badrumsrenovering och där vi tänkte ställa några vanliga frågor och svara på dessa så gott vi kan. Vi håller oss här till en badrumsrenovering i den stad där en sådan berör flest människor: Stockholm.

Hur mycket kostar en badrumsrenovering i Stockholm?

Priset för en badrumsrenovering är egentligen omöjligt att säga exakt då det varierar så kraftigt och beror på vilket material som väljs, vilken firma man anlitar, vilken storlek rummet i fråga har samt om man är berättigad att använda ovan nämnda rot-avdrag. Mellan tummen och pekfingret dock – räkna med kring 80.000 kronor.

Ska jag tänka på något särskilt vid min badrumsrenovering?

Ja, och det är att försöka att anlita en firma snarare än flera stycken. Det kan vara frestande att välja en billig elektriker, en billig rörmokare, en billig plattsättare och en billig snickare från olika firmor. Det är dock något du förlorar på i längden. Din badrumsrenovering kommer att ta längre tid, den kommer att bli slarvigare och du kommer i slutändan säkerligen att betala mer. Vid en badrumsrenovering ska du hitta ett företag som jobbar enligt totalentreprenad. Det tjänar du på i längden.

Vilken stil är het vid en badrumsrenovering?

Gällande stil och smak så finns det inga mallar utan här måste man själv bestämma. Företag i Stockholm som jobbar med badrumsrenoveringar kan ordna det mesta och tillfredsställa de flesta smaker som finns. Dock – som ett litet tips: vill du tjäna pengar vid en framtida försäljning så bör du kanske sikta på att hålla sitt badrum så klassiskt som möjligt. Ljust, fräscht och med olika lösningar i kakel fungerar i alla lägen och tilltalar många spekulanter.

Billig städhjälp i Stockholm

11 maj 2017

Ju fler personer som använder en tjänst, desto billigare blir den också i slutändan. Anledningen till detta är att om något visar sig vara attraktivt så kommer fler också att vilja erbjuda sina tjänster inom området och därmed så kommer priset också – tack vare den uppkomna konkurrensen – att sjunka. Det här är en sanning som verkligen går att applicera då det kommer till städhjälp i Stockholm.

Att man för några år sedan gjorde det möjligt att dra av en del av kostnaden för hushållsnära tjänster – där alltså städhjälp ingår – på sin deklaration och därefter få tillbaka summan på sin skatt har gjort att väldigt många privatpersoner i Stockholm valt att anlita extern hjälp snarare än att själva sköta sin städning. Rut-avdraget, som detta skatteavdrag kallas, har verkligen gjort att det syns ett helt annat tryck inom städbranschen i Stockholm och man kan hela tiden se hur nya företag öppnar verksamheter för att konkurrera om de nytillkomna kunderna som rut-avdraget fört med sig.

Något som alltså gjort att priserna sjunkit och att privatpersoner i Stockholm får ett ännu bättre pris än vad som tidigare varit möjligt. Man kan alltså använda sig dels av rut-avdraget (förutsatt naturligtvis att man är berättigad till detta) och dels också använda sig av den uppkomna konkurrensen i staden för att ytterligare få till stånd ett lägre pris.

Det sistnämnda är enkelt och följer en lätt princip. Om vi förklarar detta kortfattat så innebär det att man kontaktar så många städföretag som möjligt och tar in offerter från dessa – offerter som man därefter ställer mot varandra till dess att det bästa priset kommit fram. På samma sätt som man tar in offerter om man ska bygga om i sitt hem gör man alltså om man vill ha så billig städhjälp som möjligt i Stockholm. Finns det då verkligen inga baksidor med detta och kan man verkligen säga att allting inom städbranschen är guld och gröna skogar?

Nej, tyvärr så kan man inte göra det och här kommer vi att bortse från huvudargumenten som används av motståndarna till Rut-avdraget; nämligen att man skapar en tydligare klyfta mellan fattiga och rika och att man återgår till det samhälle som vi i Sverige lämnade i början av 90-talet. Detta bortser vi ifrån och ser istället till de faror som finns om man väljer att använda städhjälp i Stockholm.

 • Dålig kvalitet. Alla städföretag håller inte samma höga klass och i och med att konkurrensen ökat så har detta blivit än mer tydligt. Vissa företag har verkligen ingenting i branschen att göra.
 • Dålig kontinuitet. Att man som privatperson i Stockholm väljer städhjälp till sitt hem innebär att man lämnar över nycklarna till sitt innersta. Det är alltså väldigt viktigt att den som utför städningen vet exakt vad den ska göra, vilka dagar samt hur lång tid det ska ta; något som sköts bäst om det är samma person som kommer hela tiden. Att samma person utför städningen skapar trygghet och tyvärr är detta något som många städföretag vägrar inse. Man skickar olika varje gång och det här ger i slutändan mycket sämre jobb.
 • Stölder. Det här hör ihop med det sistnämnda. Antalet stölder har ökat då det kommer till hemstädning i Stockholm och detta är ett problem man som kund måste vara medveten om. Anlita rätt företag!

På denna sajt hittar du mer information om vad som ingår i professionell städhjälp: www.städhjälpstockholm.net.

Flyttstädning – ett bortglömt måste

20 apr 2017

Generellt sett så har vi blivit mer flexibla nu än vad vi var förr. Vi flyttar i en allt större utsträckning och detta oavsett om det sker inom samma stad eller till en annan stad. Kort sagt; vi svenskar är inte längre lika bundna till ett hem som vi kanske var för ett tjugotal år sedan då man köpte ett hus eller en lägenhet och därefter bodde där så länge som det bara var möjligt. Det som man dock gjorde då man väl flyttade på den tiden var att man tog hand om en detalj innan man lämnade över nycklarna till de nya ägarna – man städade ur bostaden.

Det finns nämligen all anledning att i dagsläget påminna om denna viktiga detalj och detta då man sett att det är något som fler och fler personer fuskar med. Om ingenting annat finns överenskommet mellan de gamla- och de nya ägarna till en bostad så måste nämligen en flyttstädning ske och det här är något som man gör för att underlätta för varandra. En flyttstädning fungerar kortfattat som en slags länk mellan varje flytt och om denna någonstans brister så innebär det problem för någon annan. För att illustrera det vi menar här så kan vi säga att det handlar om att tre stycken personer ska byta bostäder i Västerås.

Den ena personen bor i en trerumslägenhet och ska flytta till ett hus vars ägare flyttat till Spanien. Till hans trerummare i Västerås ska det flytta i en familj med två stycken barn och då man kommer överens om ett datum då inflyttningen ska ske så anser killen som bott i trerummaren att han inte behöver genomföra någon flyttstädning. Vad är det dom sker i och med detta?

Jo, killen i fråga flyttar ut sina möbler och installerar sig i huset han köpt på en gång – där hade nämligen det Spanien-emigrerade paret skött sin flyttstädning – med den familj som ska flytta in i hans gamla boende tvingas vända i dörren.

Den flyttstädning som han struntat i drabbar således här en tredje part – den fördröjer flytten för den familj som ska flytta in och det är också denna som tvingas börja sina nya lv med att städa. Eller måste de verkligen det? Nej, för här kommer det nämligen en form av poetisk rättvisa.

Återkrav för utebliven flyttstädning

Det som sker här är nämligen att de nya ägarna till bostaden i Västerås underkänner mannens flyttstädning och kräver att denne betalar för en flyttfirma som kommer dit och städar. Någon som de har full rätt att göra och det här är något som överraskar många.

Man kan alltså för all del strunta i att städa ur sig – men konsekvenserna för detta agerande kan bli väldig kostsamt. En städfirma som tvingas rycka ut akut kostar nämligen betydligt mer än en som man bokat på ett tidigt stadium och det är dit vi vill komma.

Genom att anlita en städfirma direkt så kommer man att betala mindre pengar för sin flyttstädning i Västerås och det här gäller över hela Sverige. Bäst ut ett ekonomiskt perspektiv är naturligtvis att man på egen hand sköter detta detalj – lösningen med en tidigt bokad städfirma kommer dock in som en god tvåa. Huvudsaken är att man verkligen inser vikten av att städa ur sig då man ska flytta.

Skräddarsy din hemstädning i Nacka

13 mar 2017

Att det finns så pass många verksamma städföretag i Stockholm har gjort att det numera är lite av kundernas marknad – både gällande priser och för hur man vill ha exempelvis en hemstädning utförd. I och med att rut-avdraget infördes så såg man en markant ökning av användandet av hushållsnära tjänster; något som också var själva syftet med detta avdrag.

Tack vare rut-avdraget får man ju dra av en del av beloppet för exempelvis hemstädning på sin deklaration och därefter få tillbaka summan på sin skatt – oavsett också var man bor och det spelar ingen roll om har sin bostad i Nacka, Östersund eller i Kiruna. Rut-avdraget gäller ju överallt och får användas oavsett var man bor – däremot ska man tillägga att det är i Stockholm som den största skillnaden märks av före- och efter detta avdrag kom fram.

Just i Stockholm och i närliggande områden som exempelvis Nacka så har man i en större utsträckning sett hur privatpersoner använder sitt rut-avdrag till hemstädning och därmed sparar en massa tid som kan läggas på andra saker. Här har vi alltså förklaringen till att det finss så många företag som jobbar med hemstädning och varför dessa måste erbjuda bättre tjänster, lägre priser och med kundanpassade lösningar; konkurrensen mellan alla är, helt enkelt, för stor i Stockholm. En privatperson i exempelvis Nacka kan tack vare detta få sin hemstädning anpassad helt efter sina behov och dessutom till ett betydligt bättre pris än vad en person någonstans i Norrland skulle kunna få om denne var intresserad av hemstädning.

Orättvist, kan man tycka, men det är så verkligheten blir då många aktörer slåss om samma kaka och försöker sticka ut; konkurrensen leder alltid till lägre priser och bättre service och just i Nacka kan man alltså dra nytta av hemstädning. I staden i Norrland kanske man istället kan se en stor uppsjö av snickare och då har man ju en fördel av lägre priser där.

Hemstädning är en del av vardagen i Nacka

Det vi menar med att man kan skräddarsy sin hemstädning i Stockholm och i Nacka handlar här om att man kan få det företag man anlitat att inkludera även tvättning, putsning av fönster och diskning; något som annars brukar fungera som något man betalar extra för. Att hemstädning för en familj i Nacka dessutom kan förläggas till de tidpunkter som passar dem, ske under flertalet dagar i veckan samt utföras av samma person varje gång är ytterligare fördelar som den konkurrens vi nämnde ovan för med sig.

Rut-avdrag, billigare priser och en med anpassad hemstädning är alla komponenter som gör att fler personer ser hemstädning som en självklar del av vardagen i Stockholm och närliggande områden som exempelvis då Nacka. Vi får här se hur det blir i framtiden och om rut-avdraget försvinner – mycket tyder på att många familjer vant sig och även utan detta kommer att fortsätta att anlita ett företag för sin hemstädning. Har man en gång upptäckt fördelarna så är det också svårt att sluta.

Här hitatr du mer information: www.hemstädningnacka.se.

Så slipper du bli lurad av en slarvig städfirma

20 jan 2017

Det ska sägas direkt. Att de flesta städfirmor arbetar professionellt och noggrant för att göra ett så bra arbete som möjligt. Många, kanske till och med de flesta kunder som anlitar ett städföretag med yrkeskunnig personal inom städbranschen blir nöjda med den städtjänst de köper. Men i alla branscher finns det också rötägg. Tyvärr också bland städföretagen i Stockholm.

 

Du som söker en pålitlig städfirma i Stockholm vill så klart slippa att bli lurad av de slarviga städfirmor som har etablerat sig i huvudstaden. Det är inte så lätt att veta vilka firmor som är bra och vilka som är dåliga enbart genom att titta på deras hemsidor. På de egna sajterna berättar förstås alla att de är duktiga. Men du kan själv enkelt göra några saker för att slippa bli blåst av ett städföretag.

 

 1. Använd ditt eget kontaktnät. Fråga vänner och bekanta vilka städföretag de har bra erfarenheter av. Om de kan rekommendera en pålitlig städfirma i Stockholm så har du själv förstås större möjlighet att bli nöjd.
  När du frågar människor du själv känner efter ett vettigt städföretag så kommer du troligen också få höra exempel på firmor som varit mindre bra, eller rent ut sagt dåliga, om dina bekanta nu har negativa erfarenheter från Stockholms städfirmor. Dåliga exempel är också bra kunskap att ha med sig för dig som söker en pålitlig städfirma.
 2. Kolla referenser. Bland byggföretag är det vanligt att visa exempel på stora viktiga kunder som man samarbetar med. Det har också blivit vanligare bland städfirmor. Det är ett bra sätt för städfirman att visa att man har andra kunder som är beredda att kopplas ihop med städföretaget, ett sätt att visa upp bra referenser på sin hemsida. Men det är inte alltid så att den städfirman som har den bästa sajten är det företag som är bäst i branschen. Alla städfirmor i Stockholm har tyvärr inte hemsidor som motsvarar deras kapacitet när det gäller kärnverksamheten.
 3. Sök på nätet. Om du lägger lite tid på att googla städfirmornas namn kan du ibland hitta intressant information. Att en eller ett par kunder är missnöjda med ett städföretag säger kanske inte så mycket. Det finns knepiga kunder i Stockholm som kanske aldrig kan bli nöjda när de köper städning. Men skulle du upptäcka att många kunder har skrivit om negativa erfarenheter från en och samma städfirma så kan det vara en varningssignal att ta på allvar.
 4. Personlig kontakt. Att bara boka en städfirma via nätet och aldrig ha någon personlig kontakt kan vara vanskligt. Ring upp städfirman om du känner dig osäker eller besök företaget ifall du ska beställa ett stort jobb. Genom att prata med en annan person öga mot öga har du själv större möjlighet att i alla fall få en magkänsla för om firman är seriös eller inte. Visst du kan alltid känna fel. Magkänslan kan luras. Men den är i alla fall ett sätt på väg mot att hitta en pålitlig städfirma.
 5. Kolla kontraktet! Vilken firma du än anlitar är det viktigt att du har förstått vad er överenskommelse är. Du ska veta vad du betalar för. Kolla vad som ingår i priset. Vad gäller när du kommer till nöjd-garanti alltså har du rätt att få delar av städningen förbättrad ifall du blir missnöjd?

Vad du tjänar på genom professionell städning

12 jan 2017

Det uppskruvade tempot som ligger i vår tid skapar problem; trots att det egentligen borde vara det direkt motsatta. Lösningarna som egentligen borde göra att våra dagar blev lite lättare har – i viss mån- istället haft en motsatt effekt. Enkel förklarat genom ett litet tankeexperiment som ser ut som följer: var är det sista du tittar på då du går och lägger dig? Och; vad är det första du titta på då du vaknar? Troligt är att du har med dig din mobil till sängen och att du avslutar din dag med att kolla av dina sociala medier; du kollar instagram, du ser över Twitter och du ta en sista titt på Facebook; bara för att direkt då du vaknar upprepa proceduren och göra detsamma. Trots att du vet att förmodligen ingenting har hänt.

Vart vill vi komma? Jo, att det här beteendet skapar en stress och att det – i kombination med jobb, med träning, med att exempelvis kör barn till olika aktiviteter och att sköta om hemmet; handla, laga mat, städa och så vidare gör att vi har ett så fullspikat schema att vi inte hinner med oss. Något som gör att vi måste ta hjälp och där rut-avdraget verkligen kommit som en räddare i nöden för många. Genom att kunna ta professionell hjälp med exempelvis städning så kan en familj köpa sig den tiden som krävs för hinna med att, så att säga, duka av det fulla bord man dukat upp.

Kan en familj i exempelvis Västerås anlita ett företag för städning av hemmet – ja, då kan man också avvara några timmar till annat. Rut-avdraget innebär – förenklat – att familjen i Västerås kan köpa städning och dra av halva arbetskostnaden på deklarationen och där taket – per person – ligger på 25.000 kronor. Är man då två personer i denna familj i Västerås – ja, då blir taket för Rut-avdraget helt plötsligt 50.000 kronor och den professionella städning man anlitat väldigt mycket billigare. Enkel matematik, men inte helt oproblematisk sett till utbudet av företag som erbjuder just tjänsten städning i Västerås (eller vilken stad det nu än må handla om).

Hitta rätt städning i Västerås

För; det är inte helt lätt att välja rätt företag och då just städning de facto är en företeelse som äger rum i det egna hemmet – ja, då krävs det också att man känner trygghet och förtroende med det företag man anlitar. Vi tänkte av den anledningen visa på några knep kring hur man hittar rätt företag  för städning om man bor i exempelvis Västerås(som är en stad av lämplig storlek).

 Dessa knep kan förhoppningsvis leda till att den städning man köper blir både korrekt utförd och till ett bättre pris. Knep som ser ut enligt följande och där vi säger: ska du ta professionell  hjälp med din städning i Västerås – tänk på detta:

 • Tidigare - och befintliga – kunder: Att ringa och höra sig för kring hur andra personer upplever sin städning i Västerås gör att du kommer att få en bättre bild av hur företaget i fråga jobbar. Vem kan egentligen ge ett bättre betyg än de som själv använder sig av samma tjänst?
 • Priset: en tumregel gällande städning är att du inte anlitar det företag som erbjuder lägst priser. I många fall så handlar det nämligen om rena lockpriser; man vill å dig att köpa städning i Västerås – men man har inga intentioner på att sköta en uppgift man åtagit sig på ett korrekt sätt.
 • Intrycket: magkänsla – baserat på det första intrycket – är en väsentlig del av valet för städning. Kort sagt; känner du förtroende för företaget i Västerås eller känns det fel på något sätt? Låt din mage var – till viss del – domare i frågan.

Läs mer om städning i Västerås på http://www.städningvästerås.nu/

 

Stort behov av hemstädning i Sollentuna

11 jan 2017

Är det någon lärdom som man kan dra av de nio år som rut-avdraget funnits så är det att det finns ett större behov av att använda det i större städer än vad fallet är i mindre. Det är helt enkelt vanligare att en familj i Sollentuna anlitar ett företag för städning i sitt hem än vad det är att en familj av samma storlek gör samma sak i exempelvis Kramfors.

 

Lathet, skriker en del – men där vill vi poängtera att det absolut inte finns någon relevans i detta. Nej, det handlar till viss del om att betala för en bekvämlighet – men till störst del så handlar det om att exempelvis professionell städning har visat sig vara en räddande ängel i många familjers vardag i Stockholmsförorter såsom Sollentuna.

 

Kort sagt; det stora stresspåslag i kombination med mycket mycket människor samt avstånd gör att många storstadsfamiljer inte hinner med de vardagliga göromålen i allmänhet och städning i synnerhet och därför är det också i exempelvis Sollentuna som Rut-avdraget används som mest.

 

Får städning utförd på ett säkert sätt

 

Vi lägger alltså bort de moraliska tvivlen som många har gällande städning och att få denna delvis finansierad av staten – det finns ingen anledning att ha sådana betänkligheter och vi ser istället till hur man ska gå tillväga – vad man ska tänka på – om man känner att professionell städning skulle underlätta i sin vardag. För – det finns vissa fallgropar som man bör undvika att kliva i och inte minst gäller dessa i de större städerna som vi ovan har nämnt.

 

Kort förklarat här – det finns av naturliga skäl ett stort utbud av företag inom städning i exempelvis Sollentuna och med ett stort utbud så kommer också en varierande kvalitet. Något som gör att den städning man tagit professionell hjälp för dels kan ske på ett undermåligt sett, dels kan ske väldigt godtyckligt (att personen som städar ibland dyker upp, ibland inte och har stora problem att passa klockan även i övrigt)och att det framförallt kan komma att ske stölder.

 

Det sistnämnda är naturligtvis fruktansvärt och bjuder man in en person i sitt eget hem så ska man också kunna känna en trygghet i detta. Det är svårt att gardera sig mot dessa sämre aktörer, men det finns några små ledord att följa vid en initial kontakt med ett städföretag. Om vi snabbt radar upp dessa så ser de ut som följer:

 

 • Referenser
 • Samma person som städar
 • Erfaren firma – gärna med en verksamhetsstart före rut-avdraget trädde i kraft
 • Kollektivavtal för de anställda
 • Granskning av de anställda – lite av en säkerhetspunkt; många företag inom hemstädning i Sollentuna ser över exempelvis brotts- och belastningsregistret vid nyanställningar.

Ta hjälp med din fönsterputs i Stockholm

7 jan 2017

Det finns en del områden där det inte spelar någon roll hur mycket man anstränger sig; resultatet av mödan, tiden och besväret man lagt ner blir ändå sällan tillfredsställande. Ett typisk exempel på ett sådant område är fönsterputs och just detta ska vi titta lite närmare på här. För att förklara varför just en fönsterputs sällan ger ett gott resultat så kan vi säga att du bor i en lägenhet i centrala Stockholm; en lägenhet ganska högt belägen i fastigheten. Här kommer några anledningar till varför du misslyckas med din fönsterputs:

 • Du gör fel: Den självklara förklaringen är att du putsar fönster på fel sätt (du använder för lite vatten, du arbetar för långsamt, du drar rakan lite huller om buller snarare än att arbeta metodiskt med den och du använder sig av fuktiga handdukar då du torkar av den). Dessutom så kanske du genomför din fönsterputs under fel dag och där solen skiner; något som gör att ditt nyputsade fönster blir fyllt av små vita streck.
 • Du använder fel verktyg: du har kanske en gammal raka som du brukar använda då du torkar av badrumsgolvet. Du har, som sagt, fuktiga handdukar att torka rakan med. Du kanske har vanligt rengöringsmedel istället för en specifik och ändåmålsenlig fönsterputs.
 • Du är rädd: Något som inte är så konstigt. Befinner du dig högt upp i en fastighet i centrala Stockholm så vill du ogärna hänga ut genom det öppna fönstret. På grund av rädslan så slarvar du och då du dessutom saknar nödvändig säkerhetsutrustning så blir din fönsterputs bristfällig.

Frågan vi ställer oss här är följande: varför utsätter du dig för allt detta? Det finns definitivt ett värde i att inse sina begränsningar, svälja stoltheten och anlita professionell hjälp med fönsterputs. I synnerhet idag då tjänsten i fråga räknas som en hushållsnära tjänst och där du således kan använda dig av ditt rut-avdrag för att få kliniskt rena fönster. Konkret så innebär det att du drar av halva arbetskostnaden för den städfirma i Stockholm som du anlitar (med ett årligt tak om 25.000 kronor) och där beloppet ofta är draget direkt på fakturan.

Skulle du ändå tycka att priset är för högt så kan du i Stockholm dra fördel av den rådande konkurrensen mellan städföretagen. Kontakta några stycken, ta in offerter och ställ dessa mot varandra varpå du, helt enkelt, väljer den städfirma som ger dig bäst pris. Här kan du även förhandla lite.

Vi skulle säga att detta är den bästa lösningen. Visst; det kan finnas ett värde i att göra saker och ting på egen hand – ekonomiskt värde, naturligtvis, men även ett mentalt sådant. Här ska man dock se till vilka svårigheter och risker som finns i att putsa fönster i centrala Stockholm. Kom även ihåg att riskerna involverar tredje person. Vad händer om du tappar något från ditt öppna fönster och någon person nedanför råkar få föremålet i huvudet? Baserat på allt detta: ta hjälp med in fönsterputs, det tjänar du på i längden.

Läs mer här: www.fönsterputsistockholm.nu.

Underlätta vardagen med hemstädning

1 dec 2016

Att vi idag har alla möjligheter i världen att slappna av mer i och med att vi trots allt lever i ett högteknologiskt samhälle innebär inte att vi de facto gör så. Tvärtom. Vi har istället skaffat oss en förmåga att hela tiden fylla våra bord och aldrig riktig duka av dem. Det vill säga, vi jobbar mer, vi vill sköta både kost och träning korrekt (något som tar tid) och vi ska utöver detta också sköta både hem och familj.

En chans att varva ned

Någonstans tar det stopp och antingen så får man vid denna stoppskylt välja att varva ner, ta på sig mindre saker eller också gör man – som så många andra väljer att göra – anlita professionell hjälp för att klara sin vardag bättre. Exempelvis genom att anlita en städfirma som tar hand om sin hemstädning. Detta låter som en utopi – en dyr sådan; men faktum är att hemstädning inte alls behöver kosta så mycket pengar.

Känner du att du och din familj skulle må bättre av professionell hemstädning – köpa er mer tid för varandra och slippa ett stressande moment – så kan ni dels välja i vilken omfattning ni behöver er hemstädning. Det vill säga, behöver ni rejält städat en gång i månaden eller behöver ni kanske mer frekvent hemstädning en- eller flera gånger i veckan? Hemstädning följer ingen mall så till vida att den sker på dina villkor och där du själv bestämmer hur ofta du behöver tjänsten.

Rut-avdraget gör hemstädning billigare

Den andra aspekten rörande priset gäller det faktum att du kan använda ditt rut-avdrag. Anlitar du en städfirma i Vallentuna med ditt rut-avdrag så innebär det konkret att du enbart betalar halva arbetskostnaden och där resterande hälft dras av på din skattsedel; detta med ett tak där du varje år kan nå en summa om 25.000 kronor.

Är ni dessutom två stycken vuxna i er familj så gäller taket således 50.000 kronor årligen och detta naturligtvis förutsatt att ni både är berättigade att använda denna skattesubvention. Det här kan ni kolla upp genom att antingen ringa Skatteverket eller genom att logga in på deras hemsida med hjälp av exempelvis mobilt Bank-id.

Kort och gott – ska vi fortsätta leva med så många bollar i luften så kan det definitivt finnas ett värde i att anlita professionell hjälp för att hela tiden mötas av ett rent och fräscht hem.

Välkommen

Läs mer om städning i vår blogg.

Där begränsar vi oss inte till badrummet utan tar upp allt som har med städning att göra.

Det kan även hända att vi kommer med tips om annat som har med badrummet att göra, till exempel badrumsrenovering.

Trevlig läsning!

 

Är du i behov av en städfirma i Stockholm?

10 okt 2016

Det finns i en så stor stad som Stockholm ett väldigt stort urval av verksamma städföretag och det är också något som verkligen visat sig behövas. Det är nämligen i Stockholm som man ser att privatpersoner i störst utsträckning väljer att anlita en städfirma för exempelvis hemstädning och använda sitt rut-avdrag för ändamålet och därtill ska vi även lägga till behovet som finns hos olika företag som exempelvis behöver hjälp med lokalvård, med sin kontorsstädning  eller med städning av de lokaler som man har i sin ägo. Kort sagt: äger man en skicklig och kompetent städfirma i Stockholm så finns det en väldigt stor kundbas att ta del av.

 

Dock – för kunderna så är det inte lika enkelt att göra sitt val. Det vill säga, ett stort urval är inte enbart positivt och detta är något som många bittert fått erfara. Man kanske har anlitat en städfirma för regelbunden städning av sitt hem, man har betalat för bekvämlighet och för att köpa sig mer tid till annat och så har man slutligen upptäckt att det i bästa fall genomförts ett dåligt jobb och i sämsta fall att det försvunnit föremål och olika värdesaker från hemmet. Något som tyvärr inte är ovanligt. Märk väl här – i de flesta fall så är en städfirma ytterst pålitlig och sköter sina åtaganden i Stockholm med bravur; men att det finns sämre företag som inte alls sköter sig kan man inte bortse ifrån.

 

En tidigare nöjd kund ger dig trygghet

 

Hur ska man då som kund kunna undvika detta och hur ska man tänka för att hitta en städfirma som håller hög kvalitet? Ja, tyvärr så finns det inga lösningar som direkt ger trygghet och kvalitet.

 

Men, det finns små tricks som går att använda i sitt val och ett av de bästa vi kan ge handlar om referenser och där man som privatperson (eller företag också för den delen, det finns även sämre städföretag där) måste ta sig tid att exempelvis ringa till olika kunder.

 

Det vill säga, ska du ha hjälp med exempelvis en flyttstädning i Stockholm och har kontakt med en städfirma – glöm då inte att fråga denna om nummer till kunder där man tidigare genomfört ett liknande arbete. Finns det inga sådana så rekommenderar vi att man söker vidare och väljer en annan städfirma istället. Det finns som sagt ett stort urval och just då det kommer till referenser och tidigare – nöjda! – kunder så är det något som man måste efterfråga och aktivt söka efter.

Prisvärd städning i Göteborg

4 okt 2016

Det finns all anledning att se över sitt val gällande städning om man bor i en större stad som Göteborg och detta är något vi uppmanar till av en anledning: det kan finnas billigare städning på annat håll. Oavsett om man är privatperson eller driver ett företag och behöver hjälp med exempelvis kontorsstädning.

Det finns nämligen ett väldigt stort utbud bland företag inom städning i Göteborg och på samma sätt som fallet är i Stockholm så kan man som kund försöka dra nytta av denna konkurrens genom att förhandla. Kort sagt; bor du i Göteborg och har- eller är intresserad av städning i ditt hem eller på din arbetsplats – nöj dig inte med ett bud; ta in flera offerter, ställ dessa mot varandra och välj den lösning som bäst passar din budget.

Denna uppmaning kommer dock med en liten brasklapp och denna ser ut enligt följande. Kvalitet på städning i första hand – priset i andra. Det finns nämligen ett tydligt samband mellan ett väldigt lågt pris och vad man får för sina pengar – av naturliga skäl.

Hitta rätt städföretag

Märk väl här – det finns även företag som kan erbjuda städning i Göteborg till billiga priser och leverera god kvalitet; men en liten tumregel är ändå att man håller sig till de företag vars priser inte sträcker sig för mycket åt det ena (lägre) eller andra (högre) hållet. Förhandla gärna och sök efter billiga priser – men håll det inom en rimlig nivå och betala vare sig för lite eller för mycket pengar för din städning.

Med detta sagt så tänkte vi ge ytterligare ett tips kring hur du ska agera vid val av städfirma och för att säkerställa kvalitet hos en sådan. Här finns två stycken nyckelord att följa som ser ut enligt följande punkter:

 • Referenser: har företaget vana av städning och i så fall – hos vem? Detta är en bra fråga att ställa både som företagare och som privatperson och där man som avslutning även ber om nummer till de kunder som städfirman har. Att ringa några referenser ger alltid en bra bild av vilket typ av företag det handlar om och ger dig en större chans att träffa rätt direkt.
 • Vem städar? Detta är avgörande framförallt för privatpersoner som vill ha professionell städning i sitt eget hem. Trygghet är A och O och det innebär att man måste se till att en och samma städare dyker upp vid varje tillfälle. Det här brukar vara någots om städföretag kan ordna och det är definitivt något som du ska efterfråga – det handlar trots allt om ditt eget hem.

← Äldre inlägg